Francisca

Francisca Abad Ulloa

Cuenca, Ecuador

Aficionada a la escritura.