ahmurillo

ahmurillo

Autores favoritos: Banana Yoshimoto, Franz Kafka, H.P.Lovecraft, Jorge Ibargüengoitia, Junji Ito, Koji Suzuki

Géneros favoritos: Thriller / Terror